นอกจากวัฏจักร ‘ไปแล้วมา มาแล้วไป’ ของเทรนด์ […]

By Charlieon 29.08.22

จากวงเมทัลโนเนม Rise of Caligula ที่ฟอร์มวงโดยสองแกนนำห […]

By Charlieon 12.07.22