นโยบายความเป็นส่วนตัว

Area-23 ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ทางร้านจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ตามที่กำหนดในนโยบายนี้ เท่าที่จำเป็นต่อการทำธุรกรรมหรือการให้บริการใด ๆ ของทางร้านกับลูกค้าทุกท่าน

วัตถุประสงค์ของนโยบายที่กำลังจะปรากฎต่อไปนี้ เขียนขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบถึงวิธีการที่ร้าน Area-23 ใช้บริหารจัดการ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

• เราจะทำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ตามที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนนี้เท่านั้น
• เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านในระยะเวลาที่กฎหมายของราชอาณาจักรไทยกำหนดไว้เท่านั้น
• ในการใช้บริการเว็บไซต์ area-23.shop เราจะถือว่าท่านได้เห็นชอบกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว และท่านได้ยินยอมให้เรานำข้อมูลของท่านมาใช้ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯ นี้
• หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฯ สามารถติดต่อทีมงานของร้านได้ทาง contact@area-23.shop

ข้อมูลที่เราขอ

ร้าน Area-23 จะจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ แต่ไม่จำกัดเพียง

• ชื่อ-นามสกุล
• ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง
• ที่อยู่ในการเรียกเก็บเงิน
• วัน/เดือน/ปีเกิด
• อีเมล
• หมายเลขโทรศัพท์
• เพศ
• หมายเลขบัตรประชาชน (สำหรับผู้ที่ถือสัญชาติไทย)
• รายละเอียดบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิต

รวมถึงข้อมูลในการใช้บริการต่าง ๆ อาทิ แต่ไม่จำกัดเพียง เวลาที่เข้าใช้ ระยะเวลาที่เข้าใช้ สินค้าที่เลือกชม-สนใจ ประวัติการซื้อ-ขาย ฯลฯ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้แจ้งกับเราไม่ว่าในกรณีหรือช่องทางใดก็ตาม

วิธีจัดเก็บข้อมูล

โดยทั่วไป Area-23 จะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากท่านโดยตรง จากตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจาก จากบุคคลภายนอก จากแหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือผ่านทางเว็บไซต์ของเราในรูปแบบต่อไปนี้

• เมื่อท่านกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์ area-23.shop
• เมื่อท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้าที่ถูกสั่งซื้อจากหน้าเว็บไซต์ฯ
• เมื่อท่านติดต่อกับทีมงานบริการลูกค้าของร้านในช่องทางต่าง ๆ อาทิ โทรศัพท์ จดหมาย อีเมล หรือนัดพบ ด้วยข้อมูลการติดต่อที่ปรากฎอยู่บนหน้าเว็บไซต์แห่งนี้
• เมื่อท่านร้องขอให้เราติดต่อกลับทางอีเมล หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของร้าน
• เมื่อท่านตอบสนองต่อการติดต่อจากตัวแทนการตลาดและทีมงานบริการลูกค้าของเรา
• เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่เรา ไม่ว่าด้วยสาเหตุอื่นใดก็ตาม

และสำคัญที่สุด ท่านต้องแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่แจ้งต่อเรานั้นเที่ยงตรง เป็นจริง สมบูรณ์ ถูกต้อง หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้ทางร้านจะไม่สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ หรือให้บริการใด ๆ ตามที่ท่านร้องขอมาได้

การนำข้อมูลไปใช้

ร้าน Area-23 จะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาใช้ในกรณีที่ต้อง

• ทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างท่านกับเรา
• ระบุตัวตน เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านหน้าเว็บไซต์ไปยังที่อยู่ของท่าน
• วิเคราะห์การใช้งานของท่าน และดำเนินการให้การเข้าใช้บริการของท่านมีประสิทธิภาพสูงสุด
• วิเคราะห์ความสนใจและความต้องการ เพื่อเพิ่มประสบการในการให้บริการจากทางร้าน
• ดำเนินธุรกรรมของท่านให้เสร็จสมบูรณ์
• ติดต่อสื่อสารกับท่าน ทั้งในกรณีที่เกิดปัญหาจากสินค้า-บริการ หรือการแจ้งโปรโมชันส่งเสริมการขาย
• ป้องกันสิทธิ์ส่วนตัวของท่าน และของผู้อื่น
• ตรวจสอบว่าท่านได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของทางร้าน มีการฉ้อโกง-ทุจริตหรือไม่

Area-23 ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีทื่ท่านได้ใช้บริการที่ดำเนินการด้วยบุคคลภายนอก ผ่านบริการของทางร้าน (เช่น การจัดส่ง ที่ต้องใช้บริษัทไปรษณีย์เป็นผู้ดำเนินการ หรือการชำระเงินที่ต้องทำผ่านผู้ให้บริการด้านการชำระเงินโดยเฉพาะ) หรือได้รับการติดต่อจากหน่วยงานรัฐในการตรวจสอบการกระทำผิดต่าง ๆ

หมายเหตุ

Area-23 ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัว ทางร้านขอเรียนให้ทราบว่า เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าไว้เป็นความลับอยู่เสมอในทุกกรณี (ยกเว้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น) เพื่อความปลอดภัยของบัญชีท่าน เราขอแนะนำให้จัดเก็บรหัสผ่านที่ได้ทำการตั้งไว้ในการสมัครสมาชิกอย่างเป็นความลับ